Privacy verklaring City Spa

Deze verklaring beschrijft het beleid van City Spa B.V. op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Algemeen

City Spa B.V. biedt onder meer via haar websites verschillende diensten aan, zoals (maar niet beperkt tot) het aankopen van abonnementen of cadeaubonnen, toegangsbewijzen of het maken van een reservering voor bezoek aan City Spa en of boeken van behandelingen en arrangementen, het aanmelden of abonneren op nieuwsbrieven en boeken van workshops dan wel cursussen. Daarbij verwerkt City Spa B.V. ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). City Spa B.V. werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals partners op het gebied van (online) dienstverlening, voor onderhoud aan websites, het maken van reserveringen en/of de verzending van nieuwsbrieven.

2. City Spa B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

City Spa B.V. biedt onder meer via haar websites verschillende diensten aan, zoals (maar niet beperkt tot) het aankopen van abonnementen of cadeaubonnen, toegangsbewijzen of het maken van een reservering voor bezoek aan City Spa en of boeken van behandelingen en arrangementen, het aanmelden of abonneren op nieuwsbrieven en boeken van workshops dan wel cursussen. Daarbij verwerkt City Spa B.V. ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). City Spa B.V. werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals partners op het gebied van (online) dienstverlening, voor onderhoud aan websites, het maken van reserveringen en/of de verzending van nieuwsbrieven.

3. Contact met City Spa B.V.

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met City Spa B.V. wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 1. Telefonisch: 0618941875 (Dagelijks van 10:00 tot 22:00 uur)
 2. Mail: info@city-spa.nl.nl
 3. Website: via het contactformulier op www.city-spa.nl.
 4. Post: T.a.v. Directie Walstraatpassage 6, 6811BM Arnhem

4. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. City Spa B.V. verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die City Spa B.V. verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt.

5. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die City Spa B.V. aanbiedt, kan City Spa B.V. de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Naam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Geslacht
 6. Geboortedatum
 7. Bankgegevens in geval van facturatie
 8. Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MACadres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

6. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. Om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van City Spa B.V. af te
  nemen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor City Spa B.V. niet
  mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. Evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van City Spa B.V.
 7. Om de website(s) van City Spa B.V. te verbeteren.

7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. City Spa B.V. de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming door aan derde partijen, met uitzondering van partijen die City Spa B.V. helpen bij de uitvoering van diensten.
 2. Indien City Spa B.V. uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt City Spa B.V. ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
 3. City Spa B.V. zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

8. Beveiliging en bewaring

 1. City Spa B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. City Spa B.V. zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. City Spa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat City Spa B.V. uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien City Spa B.V. uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
 3.  

9. Cookies en profilering Privacyverklaring City Spa B.V.

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van City Spa B.V. bezoekt. Op de website(s) van City Spa B.V. worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan City Spa B.V. gebruik maken van tools en analytische cookies om het gebruik van de website(s) van City Spa B.V. te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt City Spa B.V. onder meer gebruik van Google Analytics en tools als Hotjar en Visual Website Optimizer. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

10. Websites van derden

De website van City Spa B.V. kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. City Spa B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

11. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Instagram en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Instagram en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

12. Wijzigingen

City Spa B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

13. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om City Spa B.V. een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

14. Klachten

City Spa B.V. hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap City Spa B.V.